Miért éppen a Belvárosi Óvoda?

„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed!"
Nagy László

Szakképzett óvónők

Megújult környezet

Tehetséggondozás

Angol nyelvoktatás

Bemutatkozás

Intézményünk önkormányzati fenntartású, mely 1977-ben épült Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen. Közlekedés szempontjából jól megközelíthetõ helyen, a belváros szívében található. 8 csoportos óvodánkba 180 gyermek jár, akiknek gondozását, fejlesztését 16 szakképzett óvodapedagógus látja el. Gyermekcsoportjaink homogén és vegyes szervezéssel mûködnek.

PEDAGÓGIAI ELVÜNK:
Nevelésünk során arra törekszünk, hogy gyermekeink sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, színesen kommunikáló, jó kapcsolatteremtõ képességgel rendelkezõ emberekké váljanak.
Fontosnak tartjuk, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetben formáljuk a gyermekeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, ennek keretén belül igyekszünk biztosítani a szabad levegõn történõ sok mozgást , illetve gyümölcsben és vitaminban gazdag táplálkozást.
Nevelési elveink alapja, hogy minden kisgyermek egyedi és különálló személyiség, ezért egyéni bánásmódot és saját ütemének megfelelõ megkülönböztetett fejlesztést igényel.
Meggyõzõdésünk továbbá, hogy a pedagógusoknak és a szülõknek együttesen kell részt venniük a gyermekek nevelésében, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülõkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvoda életében.
1977óta

a gyermekek nevelésében

16

szakképzett óvodapedagógus

8csoport

Tehetséggondozás

Játékos gyermektorna

A rendszeres testnevelés kedvezõen befolyásolja az egészséges szervezet növekedését, hozzájárul a légzõ és keringési rendszer és izomrendszer teherbíró képességének növekedéséhez.

Nyelvoktatás

A heti egy angol foglalkozáson az óvodás kornak megfelelõ játékokkal, mondókákkal, dalos-játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket.

Bozsik foci

10 fős csapatokkal, évente 4 alkalommal veszünk részt a programban, melynek célja a labdajátékok megszerettetése, a labdakezelés, a labdával való bánásmód, az ügyesség, a koncentráció képesség fejlesztése, valamint utánpótlás nevelés.

Korcsolya

Óvodánkban lehetõség van korcsolyaoktatásra: a Miskolci Jégcsarnok fedett jégpályáján, képzett korcsolyaoktató vezetésével, októbertõl - áprilisig heti 1 alkalommal.

Úszás

A heti- kétheti mindennapos oktatás után, egy egész évet végig kísérõ heti 1 alkalmas úszáson vehetnek részt a gyermekek. Úszásunk helyszíne a Kemény Dénes uszoda, ahová minden alkalommal külön busz szállítja a gyermekeket.

Hittan

Délutánonként heti 1 alkalommal katolikus és református hittan foglalkozáson vehetnek részt azok a gyerekek, akiket a szüleik beírattak.

Kapcsolat

Alapítvány

Miskolci Belvárosi Óvoda
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

Óvodavezető: Javitásné Varga Ilona
Telefon: +36 46 412 870
E-mail: belvarosiovodamiskolc@gmail.com

Hétfőtől - Péntekig: 06:00 - 18:00
Az Alapítvány a Miskolci Belvárosi Óvoda gondjaira bízott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését.
Belvárosi Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány:
Bankszámlaszám: 10918001-00000103-71340014
Adószám: 19099888-1-05