Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
A MIÓVI honlapján az alábbi információk találhatóak a jogviszony létesítéssel kapcsolatban:

https://miovi.hu/rolunk/felveteli-dokumentumok

​Tájékoztató a 2023/2024-es nevelési évre történő óvohttps://miovi.hu/hirek/tajekoztato-20232024-es-nevelesi-evre-torteno-ovodai-beiratkozasroldai beiratkozásról | miovi.hu

Kedves szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk
2023. július 31-től augusztus 25-ig
4 hétre zárva lesz.


Ez idő alatt a MIÓVI Eszterlánc Néphagyományőrző Tagóvodája tart ügyeletet.

Az első nyitvatartási nap: augusztus 28. (hétfő)

Javitásné Varga Ilona
tagintézmény vezető

 
2023. 02. 02.

Tájékoztatás étkezési térítési díjról

Tájékoztatás étkezési térítési díjról

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza