Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén jármûvel történõ díjköteles várakozás szabályairól

9. § (1) Intézményi bérlet a törvényes képviselõ által megjelölt rendszámú jármûre igényelhetõ, ha a gyermeke olyan bölcsõdébe, óvodába, általános vagy középiskolába jár, amely mellett közvetlenül fizetõparkoló üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg.
(2) A törvényes képviselõ az Intézményi bérletet a gyermek bölcsõdéje, óvodája, általános vagy középiskolájához legközelebb esõ parkolóba kérheti bölcsõde, óvoda vagy iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett.
(3) Az igénybevételre jogosult 8.00-10.00 óráig, valamint 14.00-18.00 óráig maximum 30 perc idõtartamig veheti igénybe a parkoló területet. A 30 perc várakozás idõtartamára óratárcsát kell az elsõ szélvédõ mögött elhelyezni, amelyen a várakozás kezdetének idõpontját be kell állítani.
(4) A tárcsával nem rendelkezõ, vagy a nem valós idõt beállító jármû vezetõje pótdíjat köteles fizetni.